UNIȚI PENTRU COMUNITATE

evenimente gal02
Sub motto-ul:” UNIȚI PENTRU COMUNITATE - parteneriat eficient pentru dezvoltare locală integrată în Municipiul Focşani”, Grupul de Acțiune Locală ”Unirea” Focșani s-a situat, conform punctajului obținut, pe poziția a 10-a la nivel national, în lista intermediară a proiectelor aprobate la etapa de evaluare tehnico-financiară pentru obținerea de fonduri europene.
Aceasta înseamnă că, în perioada imediat următoare, peste 1,5 mil. lei vor fi disponibili pentru GAL Unirea Focșani, astfel încât acesta să poată susține elaborarea proiectelor propuse pentru dezvoltarea comunităților marginalizate din Sud și din Bahne.

Află mai multe...

AM POCU 2014 - 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de ETF pentru apelul POCU/390/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma)

evenimente gal01
Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/390/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC – Regiune mai puțin dezvoltată.Află mai multe...