PROCEDURI


Prezenta procedură stabileşte:

  • mecanismul de evaluare și selecție a fișelor de proiecte depuse de potențialii beneficiari la GAL UNIREA Focșani;

  • fluxul de documente/formulare utilizate în procesul de verificare și selectare a fișelor de proiecte de către GAL.

Procedura prezintă atribuţiile personalului GAL Unirea Focșani implicat în realizarea activităţilor de evaluare și selecție a fișelor de proiecte precum şi cele ale Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Soluționare a Contestaţiilor.
Procedura urmărește modul de realizare a activității de evaluare și selecție a fișelor de proiecte în cadrul unui apel de selecție/sesiune de depunere, de la depunerea acestora de către solicitant la biroul GAL UNIREA Focșani și până la publicarea Raportului final de selecție de către GAL.
În cadrul procedurii, GAL Unirea Focșani desfășoară activități specifice pentru verificarea conformității, eligibilității și selecției fișelor de proiecte.
Formularele specifice, vor fi postate pe site-ul www.galunireafocsani.ro.
Prezenta metodologie este specifică Asociației GAL Unirea Focșani, asigurându-se, totodată, prin procesul de evaluare și selecție respectarea prevederilor din legislația europeană și națională aplicabile în funcție de caracteristicile fiecărei cereri de propuneri de proiecte.

Stacks Image 2306
Stacks Image 2303
Avizat CCSR 31.08.2020
Stacks Image 2246
Stacks Image 2221
Stacks Image 2244
Stacks Image 2218
Stacks Image 2261
Stacks Image 2258
Stacks Image 2301
Stacks Image 2289
Stacks Image 2706
Stacks Image 2703
Stacks Image 2712
Stacks Image 2709
Stacks Image 2718
Stacks Image 2715
Stacks Image 2724
Stacks Image 2721
Stacks Image 2651
Stacks Image 2648
Stacks Image 2810
Stacks Image 2807
Stacks Image 2779
Stacks Image 2776
Stacks Image 2663
Stacks Image 2660
Stacks Image 2834
Stacks Image 2831
Stacks Image 2846
Stacks Image 2843
Stacks Image 2852
Stacks Image 2849
Stacks Image 17492
Stacks Image 2353
Stacks Image 2356
Stacks Image 2359

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.