ZONA SUD
Stacks Image 17291
Stacks Image 17294
ZUM SUD

Asociația Grupul de Acțiune Locală Unirea Focșani șia asumat delimitarea exactă a teritoriului SDL pe zone urbane marginalizate (ZUM) și zone urbane funcționale existente în proximitatea ZUM, din care acestea fac parte pe baza rezultatelor Studiului de Referință. Teritoriul SDL Focșani a fost delimitat pe baza prevederilor Planului Urbanistic General (PUG) al municipiului Focșani, urmărind unitatea teritorială de referință (UTR) 12 și sa realizat pe limitele de proprietate, respectiv la nivel de străzi și număr. Teritoriul SDL conține Zona Urbană Marginalizată (ZUM) Sud și zona funcțională aferentă, care fac parte din UTR 12.
ZUM
ul menționat în prezenta se suprapune peste zonele identificate de Atlasul Zonelor Marginalizate din România¸ reprezentând zone de tip ghetou, puternic afectate de sărăcie. Zona urbană funcțională corespunzătoare ZUM, descrisă în continuare, a fost inclusă în teritoriul SDL datorită caracterului unitar și funcțional din punct de vedere social, economic și demografic, asigurat de înscrierea în același UTR cu ZUM respectiv, în vederea respectării condițiilor de dimensiune și coerență necesare.
Comunitățile urbane marginalizate se referă la șase tipuri de zone:

  • zone de tip ghetou cu blocuri;

  • zone de tip ghetou în foste colonii de muncitori;

  • zone de tip mahala cu case;

  • zone de tip mahala cu locuințe improvizate;

  • zone de locuințe sociale modernizate;

  • zone de locuințe sociale sau clădiri ocupate abuziv în zone istorice.

Zona urbană marginalizată Sud se întinde de o parte și de alta a unei porțiuni din str. Revoluției, formând un patrulater din străzile Aleea 1 Iunie la Nord, Vest și Sud și Aleea Echității la Est. ZUM SUD are în componență imobilele aflate la adresele: Aleea 1 Iunie nr. 2, 4, 6, 8, 17, 21; Str. Revoluției nr. 117, 19, 29, 30; Aleea Echității nr. 25, 29, 31. Zona este caracterizată de prezența a numeroase blocuri, punctul focal fiind str. Revoluției nr. 16, 17, 15, 19, blocuri vechi, de nefamiliști / muncitori, în prezent cu aspect tip ghetou.
Zona urbană funcțională aferentă înconjoară ZUM Sud, având ca limite exterioare următoarele străzi: la Nord – Aleea Echității, Str. Căpitan Crețu Florin; la Est – Calea Munteniei, Str. Revoluției, Str. Cornel Coman, Aleea Sudului; la Sud – limita sudică a Stadionului Milcovul; la Vest – Bd. București.

ÎNTÂLNIRE ZUM SUD 17.11.2017

Stacks Image 17452
Stacks Image 2311
Stacks Image 2314
Stacks Image 2317

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.