Stacks Image 2796
Stacks Image 2799
Stacks Image 2802
DESPRE SDL
DETALII DLRC

Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) este noul instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014‐2020 în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale, de la nivel urban, prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unor strategii integrate de dezvoltare locală. Parteneriatul local are rolul de a elabora și de a implementa o strategie de dezvoltare locală integrată, beneficiind de finanțare pe termen lung, și deținând puterea de decizie cu privire la modul în care sunt cheltuite fondurile.
DLRC se va concentra în principal asupra zonelor urbane marginalizate. Zonele marginalizate, cu toate subtipurile lor, sunt cele mai afectate de sărăcie și cele mai expuse discriminării și excluziunii sociale. Teritoriul ocupat poate varia, ca formă și delimitare, de la o singură zonă dintrun oraș la mai multe zone de acest tip. Conform studiului „Elaborarea strategiilor de integrare a comunităților urbane marginalizate – Atlasul zonelor urbane marginalizate din România”, există trei criterii principale pentru definirea și analiza diferitelor tipuri de zone marginalizate, și anume: capitalul uman (educație, starea de sănătate, mărimea și compoziția gospodăriei), ocuparea șicondițiile de locuire. Astfel, conform Atlasului, în Municipiul Focșani 80,54% din populație se află în zone nemarginalizate, 3,56% populație în zone dezavantajate pe locuire, 9,55% populație în zone dezavantajate pe ocupare, 4,11% populație în zone dezavantajate pe capital uman, 0,98% populație în zone marginalizate și 1,24% în zone cu instituții sau sub 50 de locuitori.
Strategiei de Dezvoltare Locală are ca scop identificarea, analizarea și implementarea obiectivelor strategice de dezvoltare a comunicății locale în domeniile de acțiune identificate la nivel local, și integrate în cele la nivel județean, regional, național și european.
Teritoriul SDL Focșani a fost delimitat pe baza prevederilor Planului Urbanistic General (PUG) al municipiului Focșani, urmărind unitățile teritoriale de referință (UTR) 12 și 21 și s‐a realizat pe limitele de proprietate, respectiv la nivel de străzi și număr. Teritoriul SDL conține zona urbană marginalizată Bahne și zona funcțională aferentă, care fac parte din UTR 21, respectiv zona urbană marginalizată Sud și zona funcțională aferentă, care fac parte din UTR 12.
Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a fost aprobată de CCS prin Raportul final de selecție Nr. 76677 din data 6.02.2018 și înregistrat la GAL cu Nr. 59 în data de 19.02.2018 și se aplică tuturor măsurilor de finanțare abordate de Asociația GAL Unirea Focșani.

Stacks Image 16816
Stacks Image 2227
Stacks Image 2230
Stacks Image 2233

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.