MEMBRI GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală UNIREA Focșani se constituie la inițiativa unor reprezentanți ai sectorului public, sectorului privat, societatea civilă și reprezentanți ai zonelor urbane marginalizate pentru a promova interese socio-economice locale. Prin aceasta se vor forma parteneriate locale prin care se vor implementa strategii integrate de dezvoltare locală.
Asociația este o organizație neguvernamentală, non-profit, autonomă și apolitică înființată în temeiul OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare. Aceasta a dobândit personalitate juridică de la data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la Judecătoria Focșani, conform certificatului de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial Nr.14380/231/2017 din data de 04.10.2017 .

MEMBRI FONDATORI GAL

SECTOR PUBLIC

Primăria Municipiului Focșani
Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară

SECTOR PRIVAT

Camera de Comerț și Industrie Vrancea
SC Fabrica Fondurilor Structurale SRL

SOCIETĂȚI CIVILE

Crucea Roșie Vrancea

REPREZENTANȚII ZONELOR URBANE MARGINALIZATE

Asociația "Sfântul Stelian, Ocrotitorul Copiilor"
Protoieria Focșani 1
Parohia "Ștefan cel Mare și Sfânt" Focșani

Consiliul Director este organ de conducere statutar, fiind format dintr-un număr de 3 membri: președinte, vicepreședinte și membru, aleși, în care 20% dintre membrii săi provin din zona urbană marginalizată (ZUM), iar în privința drepturilor de vot autoritățile publice și orice alt grup (sector public, sector privat, societate civilă, comunitate marginalizată) nu pot deține mai mult de 49% din drepturile de vot.

MEMBRI CONSILIULUI DIRECTOR

FUNCȚIA

ORGANIZAȚIA

PREȘEDINTE

T&T PRESTLIL VISION SRL

VICEPREȘEDINTE

SC FABRICA FONDURILOR STRUCTURALE SRL

MEMBRU

PROTOIERIA FOCȘANI 1

MEMBRU

MUNICIPIUL FOCȘANI

MEMBRU

SERVICIUL PUBLIC CREȘE

MEMBRU

ASOCIAȚIA "SFÂNTUL STELIAN, OCROTITORUL COPIILOR"

MEMBRU

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FOCȘANI

Stacks Image 847
Stacks Image 1985
Stacks Image 1988
Stacks Image 2006

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.