DESPRE NOI
logo-gal-unirea-gif3

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focșani se constituie la iniţiativa unor reprezentanţi ai sectorului public, sectorului privat, societăţii civile şi reprezentanţi ai zonelor urbane marginalizate pentru a promova interese socio-economice locale. Pentru aceasta, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focșani va utiliza, fără a limita, un nou instrument propus de Comisia Europeană – Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunităţii - prin formarea unui parteneriat local, proiectarea şi implementarea unor strategii integrate de dezvoltare locală.

DISPOZIȚII GENERALE

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focșani este o persoană juridică română, de drept privat, non-profit, autonomă şi apolitică, având acronimul GAL Unirea Focșani. Asociaţia este înfiinţată în temeiul OG nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
Dovada disponibilităţii denumirii nr. 163045 a fost eliberată de către Ministerul Justiţiei in 04.09.2017.

SCOPUL ASOCIAȚIEI

Scopul asociaţiei este îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele urbane marginalizate (ZUM) prin dezvoltarea inteligentă, integrată şi durabilă a Municipiului Focșani. Elementul definitoriu al asociaţiei este că aceasta aduce împreună persoane fizice şi juridice angajate să se implice proactiv în dezvoltarea membrilor comunităţii locale. Asociaţia va promova interesele socio-economice locale şi dezvoltarea parteneriatelor de tip public – privat pentru identificarea şi implementarea unor soluţii viabile ţintind incluziunea comunităţilor marginalizate, combaterea sărăciei care le afectează şi îmbunătăţirea guvernanţei locale.

OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focșani urmăreşte atingerea următoarelor obiective:

 • 1. Dezvoltarea urbană integrată şi inteligentă a comunităţii cu accent pe zonele urbane marginalizate pentru a consolida procesul de incluziune a comunităţilor marginalizate şi combaterea sărăciei care le afectează prin dezvoltarea unor strategii de dezvoltare locala (SDL)

 • 2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, la nivelul Municipiului Focșani şi prin efectul promotor al proiectelor vizate de SDL care are la bază analize pertinente evidenţiind nevoile locale, potenţialul de dezvoltare local, inclusiv al mediului de afaceri, profile de resurse umane şi competenţe, cererea locală de pe piaţa forţei de muncă.

 • 3. Încurajarea actorilor de la nivel local, în special al celor din comunităţile marginalizate, de a contribui activ la identificarea domeniilor de dezvoltare strategică;

 • 4. Încurajarea implicării şi participării active a membrilor comunităţii, în special a celor din zonele urbane marginalizate, în vederea deprinderii de către aceştia a abilităţilor necesare unui trai independent;

 • 5. Susţinerea şi promovarea unor acţiuni inovative ale membrilor săi în domeniul dezvoltării socio-economice la nivel urban, inclusiv prin finanţarea unor operaţiuni proprii ale acestora;

 • 6. Consilierea autorităţilor publice în elaborarea unor programe inovative privind dezvoltarea urbană, în special a zonelor urbane marginalizate, pentru a asigura complementaritatea şi coerenţa între intervenţii;

 • 7. Elaborarea şi/sau promovarea de iniţiative legislative menite să corecteze sau, după caz, să reglementeze anumite aspecte de interes pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului şi comunităţii reprezentate;

 • 8. Să fie un forum pentru persoanele interesate să-şi împărtăşească ideile şi experienţa cu privire la dezvoltarea comunităţii şi viitorul acesteia în contextul dezvoltării regionale, naţionale şi europene;

 • 9. Reprezentarea intereselor şi nevoilor membrilor săi în raport cu instituţiile locale şi naţionale;

 • 10. Crearea legăturilor cu alte organizaţii pentru a lucra împreună cu reprezentanţii altor comunităţi la nivel regional, naţional sau european pentru transferul de bune practici şi dezvoltarea de acţiuni inovative;

 • 11. Sprijinirea membrilor săi în identificarea de parteneri pentru proiectele proprii;

 • 12. Contribuirea la creşterea vizibilităţii comunităţii comunicând şi diseminând permanent informaţii relevante, rezultate şi realizări.

Stacks Image 414
Stacks Image 1844
Stacks Image 1847
Stacks Image 1850

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.