ZONA BAHNE
Stacks Image 16845
Stacks Image 16847
ZUM BAHNE

Pe baza rezultatelor Studiului de Referinta, Asociația Grupul de Acțiune Locală a reușit să delimiteze teritoriul SDL prin Zone Urbane Marginalizate (ZUM) și Zone Urbane Funcționle (ZUF) aflate în apropierea ZUM, ținânduse cont de granițele fiecărei unități teritoriale de referință (UTR).
ZUM-ul despre care discutăm este
ZUM Bahne care se suprapune cu datele din Atlasul Zonelor Marginalizate din România, stabilindu-se în cadrul UTR 21. Această zonă urbană marginalizată este definită ca zonă din interiorul orașelor și municipiilor care nu satisfac un standard corespunzător pe principalele criterii de identificare a sărăciei, adică au deficit de capital uman, au un nivel scăzut de ocupare formală și oferă condiții improprii de locuire.
Comunitățile urbane marginalizate se referă la șase tipuri de zone:

  • zone de tip ghetou cu blocuri;

  • zone de tip ghetou în foste colonii de muncitori;

  • zone de tip mahala cu case;

  • zone de tip mahala cu locuințe improvizate;

  • zone de locuințe sociale modernizate;

  • zone de locuințe sociale sau clădiri ocupate abuziv în zone istorice.

Zona urbană marginalizată Bahne este formată din încrengătura blocurilor din str. Aleea Căminului, având o formă de triunghi, cu laturile externe delimitate de următoarele străzi: la NordEst și Est – Str. Lupeni, la Est, SudEst și Sud – Str. Bahne și Panduri și la Vest – Str. Pictor N. Grigorescu și Str. Al. Vlahuță. ZUM Bahne are în componență imobilele aflate la adresele: Str. Lupeni nr. 4, 4B, 6A, 6, 8; Str. Panduri nr. 4, 7, 9, 11; Str. Pictor N. Grigorescu nr. 4, 6, 8, 14; Aleea Căminului nr. 113, 15. Zona este caracterizată de prezența a numeroase blocuri, punctul focal fiind str. Aleea Căminului nr. 12, un bloc de tip vechi, de nefamiliști/muncitori, în prezent cu aspect tip ghetou.
Zona urbană funcțională aferentă înconjoară ZUM Bahne, având ca limite exterioare următoarele repere: la Nord – Str. Republicii (între Str. Simion Bărnuțiu și Str. Moldova), Str. Cezar Bolliac, Str. Poenița, str. Bistrița; la Est – Str. Siretului, Str. Lupeni, Str. Panduri; la Sud – Bd. Brăilei (între Str. Panduri și Str. Bucegi), la Vest – Str. Bucegi (între Bd. Brăilei și Str. Alexandru Vlahuță), Str. Cuza Vodă (între Str. Alexandru Vlahuță și Bd. Dimitrie Cantemir), Bd. Dimitrie Cantemir, Str. Simion Bărnuțiu.

ÎNTÂLNIRE ZUM BAHNE 26.10.2017

ÎNTÂLNIRE ZUM BAHNE 21.11.2017

Stacks Image 17017
Stacks Image 2269
Stacks Image 2272
Stacks Image 2275

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.