UNIȚI PENTRU COMUNITATE

evenimente gal02
Sub motto-ul:” UNIȚI PENTRU COMUNITATE - parteneriat eficient pentru dezvoltare locală integrată în Municipiul Focşani”, Grupul de Acțiune Locală ”Unirea” Focșani s-a situat, conform punctajului obținut, pe poziția a 10-a la nivel national, în lista intermediară a proiectelor aprobate la etapa de evaluare tehnico-financiară pentru obținerea de fonduri europene.
Aceasta înseamnă că, în perioada imediat următoare, peste 1,5 mil. lei vor fi disponibili pentru GAL Unirea Focșani, astfel încât acesta să poată susține elaborarea proiectelor propuse pentru dezvoltarea comunităților marginalizate din Sud și din Bahne, dintre care menționăm: - Reabilitarea infrastructurii de utilități/repararea instalațiilor comune - Reabilitarea și modernizarea blocurilor care conțin locuințe sociale - Reabilitarea și extinderea iluminatului public - Implementarea unui sistem de supraveghere video în Bahne - Reabilitarea infrastructurii rutiere destinate deplasărilor pietonale: trotuare și alei între blocuri - Amenajarea de locuri de joacă pentru copii/spații verzi - Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale - Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative și sociale
Primăria Municipiului Focșani, ca principal membru al GAL Unirea, susține tehnic și financiar elaborarea și implementarea acestor proiecte, cu scopul de îmbunătățire a imaginii publice a zonelor urbane marginalizate și de creștere a calității vieții locuitorilor din zonele menționate.